• 021-22119946 021-22119947 مشاوره در تلگرام 09022119946

دکتر سید احمد رئیس السادات


  • متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
  •  عضویت هیات علمی دپارتمان طب فیزیکی و توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

tjtjt

tazrigh
ozonteraphy
prp-knee
admin-ajax

مشاوره در  تلگرام

دریافت مشاوره با دکتر نظام آبادی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

۰۹۰۲۲۱۱۹۹۴۶

اینستاگرام دکتر رئیس السادات