دکتر سید احمد رئیس السادات


  • متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
  •  عضویت هیات علمی دپارتمان طب فیزیکی و توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

tjtjt

tazrigh
ozonteraphy
prp-knee
admin-ajax

مشاوره در  تلگرام

دریافت مشاوره با دکتر نظام آبادی
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

09022119946

telegram-icon-7

اینستاگرام دکتر رئیس السادات