مطب


تهران،سعادت آباد،خیابان سرو شرقی، بعد از کوچه چهارم، نرسیده به بیمارستان پارسیان،پلاک ۳۹،طبقه چهارم شرقی(واحد هشت)

آدرس بیمارستان شهید مدرس


انتهاي خيابان سعادت آباد ـ تقاطع بزرگراه يادگار امام و سعادت آباد