دکتر رئیس السادات (سخنرانی)

سبسس-1

ظیd-1

دکتر رییس السادات


دکتر رییس السادات دبیر علمی و اجرایی سمپوزیوم کاربرد اینترونشن در کنترل اسپاستیسیتی و درد با حضور متخصصین طب فیزیکی و توانبخشی و پروفسور Nene از هلند در بیمارستان شهدای تجریش.
این همایش به همت انجمن طب فیزیکی ایران و مرکز تحقیقات طب فیزیکی و توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در تاریخ دوم آذر برگزار شد.
در این برنامه مهمترین روشهای مداخله ای در بهبود درد و کنترل گرفتگی و اسپاسمهای عضلانی در بیماریهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
تزریقات داخل دیسک ستون فقرات ازجمله روشهای لیزری و ازن و اسپاین جت و نیز بلوکهای مختلف و نیز کارگذاری پمپ های اینتراتکال از مهمترین درمانهای ذکر شده در همایش بودند.

شسظب-1

1219

11

Uطظیسب-1

مستر کلاس نورولوژی و توانبخشی خاورمیانه


کارگاه پیشرفته تزریق بوتاکس در بیماری‌های عصبی و عضلانی (مستر کلاس نورولوژی و توانبخشی خاورمیانه) دوبی 3,4 دسامبر 2017

image_2017-11-04_10-43-09

سخنرانی و آموزش عملی


سخنرانی و آموزش عملی متخصصین و دستیاران تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی در سمینار دو روزه لیزر درمانی و شاک ویو درمانی بیمارستان شهدای تجریش.
این سمینار به همت انجمن طب فیزیکی و توانبخشی ایران برگزار شد.

aaaaaaa-6

saaa6

برگزاری کارگاه آموزشی


برگزاری کارگاه آموزشی تزریقات تخصصی داخل مفصلی زانو و لگن و شانه تحت هدایت سونوگرافی جهت متخصصین طب فیزیکی و بیهوشی توسط دکتر رییس السادات در سومين كنگره درد و روش هاي پيشرفته كم تهاجمي درمان درد. تهران هتل اسپیناس 

96/8/4

aaa

سخنرانی دکتر رییس السادات


سخنرانی دکتر رییس السادات در خصوص درمانهای نوین آرتروز  از جمله پی آرپی و پلاسمای غنی از فاکتور رشد در در سومين كنگره درد و روش هاي پيشرفته كم تهاجمي درمان درد. تهران هتل اسپیناس
96/8/5

ssws6

دکتر رییس السادات دبیر علمی و اجرایی و سخنران چهارمین سمپوزیوم تازه های آرتروز زانو با حضور بیش از 300 نفر از متخصصین در بیمارستان شهید مدرس سعادت آباد. این همایش به همت انجمن طب فیزیکی و مرکز توسعه پژوهشهای, بالینی برگزار شد.

fgbf

دکتر رییس السادات دبیر علمی و اجرایی چهارمین سمپوزیوم تازه های پوکی استخوان با حضور بیش از 350 نفر از متخصصین در بیمارستان شهید مدرس سعادت آباد. این همایش در روز جهانی پوکی استخوان به همت انجمن طب فیزیکی و مرکز توسعه پژوهشهای بالینی برگزار شد.

bfbdfb

برگزاری کارگاه آموزشی تزریقات تخصصی داخل مفصلی ازن و هیالورونیک اسید و بوتاکس در لگن و زانو و مچ پا جهت متخصصین طب فیزیکی و توانبخشی
آمفی تئاتر بیمارستان شهید مدرس سعادت اباد
96/7/29

dgdfg

zszzzd-7